VÝKONNÝ VÝBOR

Předseda: Miloš Šoustar

Místopředsedové: Martin Mužátko, Libor Skryja

Členové výkonného výboru: Josef Nejedlý, Petr Novotný, Jaroslav Šoustar, Petr Šustáček