Pozvánka na členskou schůzi

Fotbalový klub TJ Radešínská Svratka z.s., IČ: 155 44 958, se sídlem č. p. 134, 592 33 Radešínská Svratka, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 949 (dále jen „Spolek“), Vás tímto zve na

ČLENSKOU SCHŮZI FOTBALOVÉHO KLUBU TJ RADEŠÍNSKÁ SVRATKA Z.S.

která se bude konat na „Bidle“ tj. v budově č. p. 198, v k. ú a obci Radešínská Svratka u fotbalového hřiště v sobotu 7. 3. 2020 v 16:00 hod.

Program schůze:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.

2. Volba orgánů členské schůze.

3. Zpráva o činnosti Spolku.

4. Předložení nového znění stanov Spolku.

5. Schválení nového znění stanov členskou schůzí.

6. Návrh a představení kandidátů do výkonného výboru Spolku.

7. Volba členů výkonného výboru Spolku.

8. Volba předsedy a místopředsedů výkonného výboru.

9. Diskuze.

10. Závěr členské schůze.

V Radešínské Svratce dne 3. 2. 2020

Mgr. Libor Skryja

předseda výkonného výboru

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *