Pozvánka na členskou schůzi

Fotbalový klub TJ Radešínská Svratka z.s., IČ: 155 44 958, se sídlem č. p. 134, 592 33 Radešínská Svratka, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 949 (dále jen „Spolek“), Vás tímto zve na

Členskou schůzi Fotbalového klubu

TJ RADEŠÍNSKÁ SVRATKA Z.S.

která se bude konat v kulturním domě, v k. ú a obci Radešínská Svratka v sobotu 5. 11. 202217:00 hod.

Program schůze:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.

2. Volba orgánů členské schůze.

3. Zpráva o činnosti Spolku.

4. Schválení volebního řádu.

5. Změna stanov Spolku

6. Návrh a představení kandidátů do výkonného výboru Spolku.

7. Volba členů výkonného výboru Spolku.

8. Diskuze.

9. Závěr členské schůze.

V Radešínské Svratce dne 21. 10. 2022

Mgr. Libor Skryja

předseda výkonného výboru

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.