Valná hromada FK TJ Radešínská Svratka z.s.

Výkonný výbor svolává valnou hromadu FK TJ Radešínská Svratka z.s., která se uskuteční v sobotu 26.6. 2021 v 17:00 na „Bidle.“ Při nepřízni počasí se valná hromada uskuteční v prostorách kulturního domu v Radešínské Svratce.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

Fotbalový klub TJ Radešínská Svratka z. s., IČ: 155 44 958, se sídlem č. p. 134, 592 33 Radešínská Svratka, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 949 (dále jen „Spolek“), Vás tímto zve na

Členskou schůzi Fotbalového klubU TJ RADEŠÍNSKÁ SVRATKA Z.S.

která se bude konat na „Bidle“ tj. v budově č. p. 198, v k. ú a obci Radešínská Svratka u fotbalového hřiště v sobotu 26. 6. 2021 v 17 hodin za příznivého počasí. Při nepřízni počasí se valná hromada uskuteční v prostorách kulturního domu v R. Svratce.

Prosím členy, aby si vzali s sebou peníze na uhrazení členských příspěvků.

Program schůze:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.
  2. Volba orgánů členské schůze.
  3. Zpráva o činnosti Spolku.
  4. Členské příspěvky
  5. Návrh a představení kandidátů do výkonného výboru Spolku.
  6. Volba členů výkonného výboru Spolku.
  7. Volba předsedy a místopředsedů výkonného výboru.
  8. Diskuze.
  9. Závěr členské schůze.

V Radešínské Svratce dne 8. 6. 2021

Mgr. Libor Skryja

předseda výkonného výboru

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.